Educatie

Educatief auteur voor De Geo – ThiemeMeulenhoff

De Geo van ThiemeMeulenhoff is de alom bekende aardrijkskunde methode voor de basisvorming, leerwegen en tweede fase. Deze lesmethode biedt inhoudelijke kwaliteit, inspirerend beeldmateriaal en een regionale benaderingen. De methode neemt de leerling mee naar regio’s over de hele wereld, waardoor aardrijkskunde tot leven komt. Ik schrijf zowel hoofdstukken voor de (digitale) lesboeken, alsmede opdrachten voor de werkboeken. Hierbij zorg ik ervoor dat de kopij voldoet aan het concept en de kerndoelen van de lesmethode.

Onderstaand een impressie van mijn werk voor de Geo VMBO bovenbouw 3e editie

Klik hier voor de PDF versie

De Geo onderbouw 9e editie is een methode aardrijkskunde voor de onderbouw in het vmbo, havo en vwo. Met al bijna 50 jaar ervaring groeit De Geo continu mee met het onderwijs. In deze editie is de nadruk gelegd op differentiatiemogelijkheden, ICT oplossingen, prachtige beelden en keuzevrijheid voor de docent. Ik maak daarbij veel gebruik van activerende didactiek.

Onderstaand een impressie van mijn werk voor de Geo VMBO onderbouw 9e editie

Klik hier voor de PDF versie

Inkijkexemplaar werkboek De Geo onderbouw 9e editie 1 VMBO-KGT

Een demonstratie van de digitale versie van De Geo onderbouw 9e editie

Voor de Geokrant kon ik mijn obsessie met weerkaarten, lagedrukgebieden en golfhoogtes goed gebruiken om lesmateriaal van te maken. Ik ontwikkelde een uitgebreide lesbrief voor 3 HV: Winterstormen op de Atlantische Oceaan.

Vind de volledige lesbrief in PDF op mijn blog.

Educatief auteur voor Mundo – ThiemeMeulenhoff

Mundo is een leergebiedmethode voor mens en maatschappij in de onderbouw van het vmbo, havo en vwo. Aardrijkskunde, geschiedenis en economie zijn logisch geïntegreerd met een duidelijk rode draad. De lesmethode behandelt onderwerpen diepgaand en afwisselend.

Docent Hogeschool van Amsterdam: Minor ‘Werken in Ontwikkelingslanden’

Zes jaar lang werkte ik op de Hogeschool van Amsterdam voor de minor “Werken in ontwikkelingslanden”. Dit is een minor van het domein onderwijs en opvoeding.

Na een grondige voorbereiding waarin studenten zich verdiepen op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken, interculturele communicatie en de taal van het land, gaan zij minimaal zeven weken aan de slag in een ontwikkelingsland. De activiteiten daar kunnen verschillen. Ze kunnen bijdragen aan een ontwikkelingsproject van een NGO of werken voor een commercieel bedrijf. Een belangrijk doel van deze stage is het uitwisselen van kennis.

Het vak ontwikkelingsvraagstukken is mijn specialisatie. Deze theorie wordt aangeboden via hoorcolleges, films, excursies, opdrachten en een tentamen. Tijdens de stage begeleid ik studenten. Ik heb daarbij wekelijks contact en beoordeel hun stageverslagen en eindpresentaties. De minor wordt in beide semesters van een schooljaar aangeboden. Zie hieronder een inleidende presentatie over de minor voor een impressie van de inhoud.

Project Dorpen rond Castricum  voor scholenomgeving Castricum

Waarom liggen de dorpen rond Castricum nu juist daar?

Dat was de centrale vraag bij het project “Dorpen rond Castricum”. Dit project heb ik geschreven voor 2 HV en begint met drie voorbereidende lessen. De lessen gaan over kaartanalyse van het gebied, vorming van het landschap in de omgeving van Castricum en de geschiedenis van de bebouwing. Het gaat hierbij om de invloed die natuurlijke processen hebben gehad op het landschap en hoe de mens daarmee is omgegaan.

Daarna gaan de leerlingen op pad. Het veldwerk duurt een halve dag en bestaat uit een fietstocht door het landschap. Tijdens het veldwerk gaan de leerlingen een aantal opdrachten doen, waaronder een kartering van grondsoort en bodem, grondboringen en het bekijken van hoogteverschillen in het landschap.

Na het veldwerk gaan de leerlingen hun bevindingen in de klas uitwerken tot een eindproduct; een poster. Alle verzamelde gegevens moeten op die poster zichtbaar zijn, zoals een doorsnede van het gebied, de gekarteerde kaarten, foto’s van de verschillende gebieden, en de antwoorden van de vragen. Door middel van de dwarsdoorsnede, kunnen ze op de poster de inhoud van desbetreffend gebied aangeven (jonge duinen, geestgronden, polder). De posters worden opgehangen in het klaslokaal. Ook worden ze beoordeeld.

Klik hier voor een impressie uit de praktijk (PDF formaat).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s